gezondheidsverklaring

Vul het formulier in en stuur het 24 uur voor je eerste training in.
Ik gebruik medicijnen. Ik heb een blessure dit is vastgesteld door een arts.