gezondheidsverklaring

Vul het formulier in en stuur het 24 uur voor je eerste training in.
Ik gebruik medicijnen. Ik heb een blessure dit is vastgesteld door een arts.

Dank je voor je inzending.